Evde veya üzerinizde büyü olduğunu gösteren belirtiler hakkında öğrenmeden önce sizlere büyü hakkında bilmeniz gereken bir takım şeyler anlatalım. Büyü Tabiat üstü güçlerin yardımıyla tabiatı etkileyerek olağan dışı sonuçlar elde etme esasına dayanan faaliyetler için kullanılan bir ifadedir. Büyü çeşitli malzemeler, yazılar, canlı cansız hayvan veya insan parçaları, üç harfliler, şeytaniler kullanılarak yapılmaktadır.

Büyünün farklı dillerde bir çok adı vardır. Bügi, bügü, magie, magi, magic, magos, magu, maguş, mecüs, mecüsi şeklinde bilinmektedir. Büyünün yapılması amacı insana ve olaylara etki ederek bol ve çok avlanabilme, balık tutma da, hayvan yetiştirme de, düşmanı yenme de, zarara uğratmak veya öldürme, çocuk, ürün ve mal çoğaltımı, kadını elde etme, hastalıklardan kurtulma, kısacası bitkileri, hayvanları, insanları, tabiat olaylarını ve güçlerini etkileyerek şu veya bu kişi yahut kişilere iyilik ya da kötülük etmek suretiyle bir menfaat sağlamasıdır.

Evde veya Üzerinizde Büyü Olduğunu Gösteren Belirtiler
Evde veya Üzerinizde Büyü Olduğunu Gösteren Belirtiler


Evde veya Üzerinizde Büyü Olduğunu Gösteren Belirtiler


Büyü, olağan üstü etkileyici bir güç veya bilgiye sahip olduğuna inanılan bazı insanlara yaptırılır. Bunlar büyücü, şaman, sihirbaz, hekim gibi toplumlara göre adları değişen kimselerdir. Bunların güçlerini iyi ve kötüye de kullanabileceklerine inanılır. Büyüde araç olarak ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı veya ölmüş bazı hayvanlar, cisimler, şekiller, hatta isimler kullanılır. Tarih boyunca büyüye başvurulduğu gibi günümüzde de en gelişmiş toplumlarda bile büyü yapanlara ilgi duyan insanlar mevcuttur.

Büyü ise iyi veya kötü varlıkların yardımını alarak, büyü tekniğini, usulleri, tılsımlı sözleri, iksirleri, uygun materyali, muska ve diğer ilgili maddeleri bilen ve kullanan kimsedir. Cadılar ve kâhinler büyücülerle karıştırılırsa da aslında onlarınki bir teknik değil şahsî ve beriden gelen bir kabiliyet olarak bilinmektedir.

Günümüzde Medyum olarak bilinen kişilerin büyücü olduğu ve bu kişilerin büyü yaptıkları bilinmektedir. Ama Medyum ölmüş kimselerin ruhlarından mesajlar alıp, dirilere aktaran ve arada bir köprü olan kişidir.

Medyumlar genelde topluluk olarak çalışmaktadırlar. Ayinler düzenleyerek 3 gün 3 karanlık ayini ile bir insanın hayatını değiştirdiklerine geçmişte şahit olunmuştur. Medyumlar çocukluktan ve geçmişlerinden gelen çeşitli ruhsal kabiliyetleri olan kimselerdir. Bu insanlar başka insanların hayatları hakkında kesin olmasa da gerçeğe çok yakın yorumlar yapabilirler. En önemlisi de bir insanı etki almaları çok basittir. İpnotize durumu yaratırlar ve siz bunun farkına bile varmazsınız.

Hüddam ise üç harflilerle bağlantı kuran, onları kullanıp hallerini bilen, insan vücudunda yer etmiş bu varlıkları kovan kişidir. Bu kişilerde geçmişten gelen kabiliyetlerle bu eylemi gerçekleştirmektedirler.

Kara Büyü, hayatımızda korkularımızla beslenebilecek ve sizi gerçekten çok kötü durumlara sokacak büyü çeşididir. Kara büyüyü yaptıracak kişi, intikam arzusu, öldürme arzusu, kin ve nefret besleyen kişi konumundadır. Alt edemediği, kabullenemediği, ezilmiş ve zarar görmüş kişiler tarafından yaptırılmaktadır. Süryani Büyüsü, Papaz Büyüsü, Domuz Büyüsü, Mezar, İp, Çamur, Balçık, Köz, Bebek büyüsü gibi büyüler ile inanılmaz korkunç durumlar yaratarak dengeleri oynatılabilir. Bu yüzden bu büyüleri yapacak kişiler ilim sahibi kişilerden olmalıdır ki! Büyü Vücut bulursa geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşılabilir.

ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, üstelik, oysa, aynı zamanda, bu nedenle, böylelikle, başka bir deyişle, bundan dolayı, bunun yanında, bununla birlikte, ilk olarak, son olarak, bu yüzden, hatta, bundan böyle, artık, kısacası, sonuçta, öncelikle, özellikle

Sıklıkla, arada bir, her zaman, sık sık, üzerimde büyü olduğunu düşünmekteyim. Evimde Büyü Var mı? Evimde Büyü Olduğunu Nasıl Anlarım

Evde veya Üzerinizde Büyü Olduğunu Gösteren Belirtiler

Bir evde veya üzerinizde büyü olup olmadığını anlamak aslın dikkate dayalı bir algılama biçimidir. Eğer dikkatli bir insansanız bir şeylerin sizde veya evinizde normal olmadığını çok iyi görebilir, anlayabilirsiniz. Kapı gıcırtıları, koşma sesleri, fısıltılar, cisimlerin yer değiştirmesi, düşmesi, uyurken birden korku ile uyanmak gibi garip durumlar yaşanmaktadır. Bu durumları yaşıyorsanız evinize veya kendinize mutlaka baktırmanızda yarar vardır. Hocalar bu konuda ilim almış ve gerçekten bu konuya hakimlerse üzerinizde yada evinizde büyünün olup olmadığını görecektir. Bundan sonra bu büyüyü kaldırma yollarına başvurup tamamen olan şey her ne ise yok ettirmek olacaktır.